Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

Съдебна практика

ОТМЯНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Е-мейл Печат ПДФ
3/Решение № 1 от 22.02.2007 г. на ВКС по т. д. № 471/2006 г., I-во о , Т.К., докладчик председателят Любка Илиева;
чл.74, ал. 1 ТЗ, чл. 166, ал. 1 ТЗ, чл. 192, ал. 5 и 7 ТЗ, чл. 197, ал. 1 ТЗ, чл. 225 ТЗ, чл. 14, т. 5 Наредба № 3/2002 г. за безналичните плащания инационалната платежна система (отм.), чл. 218б, б. "в", предл. 1 ГПК;
С оглед удостоверяване на реалното набиране на средства за ефективното увеличаване на капитала, законодателят изисква банкова институция да удостовери внасянето на паричните вноски и в този случай. Те следва да се извършват по набирателна сметка, което изискване законодателят е постановил с оглед целевото й предназначение.
продължава>
 

ПОВТОРНО ОСИНОВЯВАНЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Решение № 560 от 29.08.2003 г. на ВКС по гр. д. № 1230/2002 г., II г. о. докладчик съдията;
Собственост и право, бр. 3/2004 г.;
чл. 53 СК;

Недопустимо е повторно осиновяване без прекратяване на предходното.
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че молителят е втори съпруг на рождената майка на детето, което по време на първия й брак е било осиновено от първия й съпруг. Първият съпруг на рождената майка (осиновител на детето с непрекратено осиновяване) е дал съгласие за повторното му осиновяване.

продължава>
 

ИЗДРЪЖКА НА НАВЪРШИЛО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ

Е-мейл Печат ПДФ

2/ Решение № 4 от 28.02.1999 г. на ВКС по гр. д. № 866/1998 г., II г. о.;
Български законник, кн. 5/99 г., стр. 72;
 чл. 82, ал. 3 СК;

Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, когато те учат, само ако това не съставлява особено затруднение.
Предявен е иск по чл. 82, ал. 2 от Семейния кодекс . Ищцата е родена на 20.05.1979 г. и е дъщеря на ответника. Студентка е в шуменския университет "Епископ Константин Преславски", педагогически факултет, не притежава недвижими имоти, влогове и доходи за издръжката си.

продължава>
 

РАЗМЕР НА МИНИМАЛНИТЕ КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА

Е-мейл Печат ПДФ

2/ Решение № 1047 от 23.06.2006 г. на ВКС по гр. д. № 2875/2003 г., II г. о., докладчик съдията Ценка Георгиева;
чл. 215 КТ, чл. 228, ал. 2 КТ, чл. 52, ал. 1 Наредба за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници (НСКШСЧМАПТП), чл. 7, ал. 2 ПМС № 40/1987 г., чл. 12, ал. 1 ПМС № 40/1987 г.;

Регламентираната в чл. 215 КТ законова делегация за определяне на командировъчните средства от Министерския съвет не може да бъде прехвърляна.

продължава>
 

УНИЩОЖАЕМ ДОГОВОР

Е-мейл Печат ПДФ

2/ Решение № 2 от 23.03.2004 г. на ВКС по д. № 466/2003 г., II г. о., докладчик председателят Милена Жабинска;
 чл. 31, ал. 1 ЗЗД, чл. 108 ЗС, чл. 32, ал. 1 ЗЗД, чл. 115, б. "б" ЗЗД, чл. 192 ГПК, чл. 431, ал. 2 ГПК;
 
Според чл. 31 ЗЗД - унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му не е могло да разбира и ръководи действията си. Ищцата е била формално дееспособна, защото към момента на сключване на договора не е била поставена под запрещение.

продължава>
 

СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ЛИЧНО И ФАМИЛНО ИМЕ

Е-мейл Печат ПДФ

2/ Решение № 142 от 25.02.2003 г. на ВКС по гр. д. № 703/2002 г., II г. о., докладчик съдията Веска Райчева;
Бюлетин на ВКС, бр. 2/2003 г., стр. 24;
чл. 19 Закон за гражданската регистрация;

Лошите отношения между син и баща, не са основание за промяна на бащиното и фамилно име на сина.
Жалбоподателят е поискал промяна на бащиното и фамилно име, тъй като е в много лоши отношения с баща си, водят помежду си много дела, като към момента последният е починал - на 2.02.2002 г.

продължава>
 
Ти си тук: Начало > Библиотека