Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

НОВ ЗАКОН ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЛЕЗЕ В СИЛА НА 1 МАЙ 2009 ГОДИНА!КОЕ Е НОВОТО?

Е-мейл Печат ПДФ

etajna-sobstvenostРазличен е начинът, по който се вземат решения от общото събрание. Досега всеки собственик имаше един глас, а от сега нататък делът му ще се изчислява в проценти от общите части на сградата.

 

Пример:
             Ако в една сграда има 20 собственика, то по стария правилник всеки участва с по един глас или с 1/20 във вземането на решения, а Законът налага това да става на база процент от собствеността му върху общите части. С други думи ако едно лице притежава 11% общи части, а друго лице 15% то първото участва с 11 %, а второто с 15 % във вземането на решения.

               Законът дава реалната власт на собственика до размера на неговия имот. Досега всеки собственик имаше един глас в общото събрание, дори и да притежава 2 апартамента в даден блок. Новият закон за етажната собственост коригира тази несправедливост.

Ако става въпрос за пристрояване или надстрояване обаче законът твърдо изисква собствениците да гласуват с единодушие.

Вече ще има и 2 форми на управление на етажната собственост:
• досега съществуващото общо събрание
• сдружението на собствениците, което ще действа по подобие на юридическите лица с нестопанска цел.
        Собствениците ще имат право да избират формата на управление.

        Новост в закона е и нашумялото напоследък изискване да се издават технически паспорти за всички влезли в експлоатация сгради. Досега нямаше установен ред за събирането на имуществените санкции, наложени от управителя или от управителния съвет, а сега това е засегнато в закона.

         Шум още при обсъждането на законопроекта в парламента се вдигна около факта, че е достатъчно мнозинство от 75 %, за да се изгони някой собственик.Това не е новост, тъй като това правило съществуваше и до сега в стария правилник за етажната собственост, но бе доста по-трудно да се осъществи, тъй като, един правилник далеч не тежи толкова, колкото един закон.

         Ако един собственик бъде изгонен, то той не губи собствеността си. Може да я даде под наем например или да я продаде.

         Ако този, когото съседите желаят да изгонят, откаже да напусне апартамента си, тогава законът  за етажната собственост прави аналогия с други закони, с които и правилникът е бил обвързан досега, а именно Законът за устройство на територията, Законът за собствеността и пр. За да бъде изгонен даден собственик, който грубо нарушава реда, се задейства заповедното производство по ГПК, а не исковия ред. Този човек обаче има право да се защити в съда и да ползва имота си.

           Със закона се въвеждат отново неща, които бяха отхвърлени с въвеждането на Правилника. Това са например домовата книга, регистъра и др. Така ще се знае колко души живеят в дадена кооперация и кого да търсиш, ако нещо се случи. Сега, нито администрацията, нито органите на МВР знаят реално кой обитава блока.

           В книгата на собствениците и в регистъра в общините, ще се посочват само трите имена и началната дата на придобиване на имота, както и колко души го обитават. Достъп в регистрите на общините се допуска за органите на МВР, на министерството на регионалното развитие и благоустройството, на местната администрация.

           Домоуправителя вече ще има много по-голяма и регламентирана власт. Той ще има право да налага санкции за нарушаване на правила. Преди да се пристъпи към това обаче нарушителят трябва да бъде предупреден за отговорностите, които има, и да се състави протокол за извършените от него нарушения. Ако те обаче станат системни, общото събрание би могло да реши дори да го изгони. Как обаче ще заработят в практиката тези решения, тепърва ще видим, защото за част от разпоредбите предстои да се издадат наредби от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

            Законът запазва някой по-тромави процедури, които досега са съществували. Не се е облекчила например процедурата с връчването на поканите за общо събрание. За сметка на това, ако съседът ти откаже да получи поканата, тя се смята за редовно връчена, щом управителят му я залепи и бъде подписан протокол за това. Този режим изглежда тежък, но в крайна сметка при един съдебен спор за съда ще бъде важно дали общото събрание е свикано по законния ред.

           Ако общото събрание е свикано редовно, но не се явяват част от собствениците, събранието се отлага с един час и след това се провежда независимо от броя на присъстващите.

http://www.advokat-online-bg.com/bg/Недвижими-имоти.html

 
Ти си тук: Начало > Новини > Актуални Новини > НОВ ЗАКОН ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЛЕЗЕ В СИЛА НА 1 МАЙ 2009 ГОДИНА!КОЕ Е НОВОТО?