Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

БРАЧЕН ДОГОВОР-ЕКСТРА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ?!

Е-мейл Печат ПДФ

semeen-kodeks        Защо трябва да сключим брачен договор?
1.Притежавате значително повече имущество от партньора си. Брачният договор ще ви даде увереност, че вашият партньор

сключва брак с Вас заради това, което сте, а не заради парите ви.
2.Печелите много повече от партньора си. Брачният договор може да бъде основание за определяне на разумен размер на издръжката,дължима след прекратяване на брака.

3.Вашият партньор има голям кредит или други финансови задължения. В този случай е добре с брачния договор да уговорите собствеността върху новопридобитото от вас имущество, както и да осигурите неприкосновеност на имуществото си спрямо кредиторите на съпруга.
4.Имате собствен бизнес или притежавате дял от дружество. Брачният договор може да ви даде сигурност, че при прекратяване на брака вашият съпруг няма да се превърне принудително във ваш бизнес партньор.В същото време брачният договор може да предпази партньора ви и неговото имущество от претенциите на кредитори на предприятието ви.
5.Вие сте много по-беден от партньора си. Точно както брачният договор може да се използва да защити съпруга, който разполага с повече имущество, така може и да осигури на по-слабия икономически партньор защита и финансова сигурност.
6.Планирате да напуснете работа и да отглеждате деца. Напускането на работа ще се отрази негативно на вашето състояние. Брачният договор може да ви осигури стабилност и сигурност, че финансовото бреме по отглеждане на децата ще бъде честно поделено между съпрузите.
7.Не сте в добри отношения с роднини на партньора си. Роднините на съпруга ви биха могли да получат в наследство дял от общопридобитото от вас имущество. По този начин биха се превърнали в нежелани съсобственици или бизнес партньори в съвместното ви предприятие. Брачният договор може да ограничи този ефект.
8.Партньорът ви води съдебен спор. Без значение дали партньорът ви е ищец или ответник съществува възможност имуществото му да бъде с основание или без, предмет на запор и възбрана, както и на принудително изпълнение в случай, че изгуби делото. В тази хипотеза брачният договор може да осигури неприкосновеност на имуществото на другия съпруг.
Какво може и какво не може да се договори в брачния договор?
Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните. В договора може да се предвиди:
1.правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;
2.правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;
3.начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
4.участието на страните в разходите и задълженията;
5.имуществените последици при развод;
6.издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
7.издръжката на децата от брака;
8.други имуществени отношения;
                       Брачният договор не може да урежда:
1.Отношенията по повод на смърт на някой от съпрузите;
2.Неимуществени отношения свързани с упражняването на родителски права;
3.Упражняването на родителски права след евентуален развод;
4.Личните отношения между съпрузите;
Още информация за новия Семеен кодекс, който влиза в сила от 01.10.2009г. можете да прочетете тук:  

http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-новини/34-Актуални-Новини/107-С-НОВИЯ-СЕМЕЕН-КОДЕКС-БРАЧНИ-ДОГОВОРИ,-ОБЛЕКЧЕНИ-ПРОЦЕДУРИ-ПРИ-СКЛЮЧВАНЕ-И-ПРЕКРАТЯВАНЕ-НА-БРАКА.html 

 
Ти си тук: Начало