Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Търсене
Търсене само в:

Ключова дума иск

Общо 51 резултата са открити.

Страница 1 от 3
1. ЦЕНИ
(Цени/Цени - Russian (CIS))
 Цените на услугите  са съгласно Наредба №1 от 1 юли 2004г. за МИНИМАЛНИТЕ размери на адвокатските възнаграждения.                                                                                                                                                                                                                    ...
2. Правни Услуги
(Правни Услуги/Правни Услуги - Russian (CIS))
... на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България;   -Оспорване на бащинство, припознаване, искове за установяване на произход от майката, предявяване на искове за установяване ...
Комплекс расположен в непосредственной близости вдоль одного из длиннейших пляжей в Болгарии - свыше 1 километра береговой полосы и 66 000 кв.м. мелкого, золотистого песка в г.Варна.Это исключительный ...
... и дополняет гармоническую картину всей композиции. Растительность расположена таким образом, чтобы визуально отделить одно жилище от другого и обеспечить интимность и комфорт. Заборы низкие, дискретные, ...
5. Ваш адвокат в Болгарии
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... евро; -    Покупка автомобиля в Болгарии         Мы оказываем полное сопровождение при покупке автомобиля в Болгарии – поиск, транспорт, гостиница, регистрация ...
6. ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ НА СМЕТКИТЕ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... давност представлява време, през което кредиторът е бездействал. Поради това и законът своеобразно го наказва и се произнася в полза на длъжника, като му предоставя възможност да иска погасяване на правото ...
7. ПМЖ в Болгарии
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... 3 лет; 5. беспрерывное проживание на законном основании в РБ на протяжении последних пяти лет, за исключением срока дневного обучения в лицензированном учебном заведении; 6. рождение на территории Республики ...
... разход, но нима си заслужава да рискуваш 100 000 лева, само за да спестиш един адвокатски хонорар?!?Категорично не!”Подводните камъни” при една сделка са толкова много и могат да доведат до толкова проблеми ...
На 01.01.2008г. влезе в сила Закон за търговския регистър. С него се премахна изискването за регистрацията на търговци /ЕТ, търговски дружества и кооперации/ към окръжните съдилища.Създаде се нов,  национален  ...
10. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... упълномощаването е знаел за упражняването на такава дейност и нейното прекратяване не е уговорено изрично. (2) При нарушения по предходната алинея търговецът може да иска обезщетение или да заяви, че ...
11. ОТМЯНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... увеличаване на капитала, законодателят изисква банкова институция да удостовери внасянето на паричните вноски и в този случай. Те следва да се извършват по набирателна сметка, което изискване законодателят ...
12. ПОВТОРНО ОСИНОВЯВАНЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... и в съответствие с изискванията на закона въззивният съд е приел, че не са налице условията на закона за допускане на исканото осиновяване. Законът изключва повторното осиновяване без прекратяване на предходното, ...
13. ИЗДРЪЖКА НА НАВЪРШИЛО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... само ако това не съставлява особено затруднение. Предявен е иск по чл. 82, ал. 2 от Семейния кодекс . Ищцата е родена на 20.05.1979 г. и е дъщеря на ответника. Студентка е в шуменския университет "Епископ ...
14. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С ТЯХ
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... и е възникнало преди датата на вписването на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително ...
15. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... в несъстоятелност - "в несъстоятелност". Промяна на фирмата Чл. 10. (1) Фирмата може да бъде променена по искане на търговеца, който я е регистрирал. (2) Когато фирмата съдържа името на напускащ съдружник, ...
16. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВЕЦ
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1. Лица, които не са търговци Чл. 2. Не се смятат ...
17. РАЗМЕР НА МИНИМАЛНИТЕ КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... командировки и специализации в чужбина размери на командировъчните суми са минималните. Работодателят не може да определя по-ниски размери на командировъчните суми от нормативно установените, тъй като ...
18. УНИЩОЖАЕМ ДОГОВОР
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... си. Право да се иска унищожаване възниква за страната, в чийто интерес законът допуска унищожаването. Това е тази страна, чието волеизявление е опорочено. Собственикът на недвижим имот може да предяви ...
19. ПРАВО НА ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛ ПЕРИОД
(ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ/ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ)
... за  след 2007 г..А ако сега завеждате дело за увеличаване на издръжката можете да искате увеличената издръжка за една година назад.    ...
20. СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК
(ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ/ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ)
... запорират трудовото ми възнаграждение, личния ми автомобил и жилището ми?      Отговор:                         Съгласно ГПК, взискателят може да насочи изпълнението върху всяка вещ или вземане ...
Ти си тук: Начало