Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Търсене
Търсене само в:

Ключова дума ДОГОВОР

Общо 40 резултата са открити.

Страница 1 от 2
1. ЦЕНИ
(Цени/Цени - Russian (CIS))
 Цените на услугите  са съгласно Наредба №1 от 1 юли 2004г. за МИНИМАЛНИТЕ размери на адвокатските възнаграждения.                                                                                                                                                                                                                    ...
2. За мен
(За Нас/За Нас - Russian (CIS))
... пред съд, регистрации, преобразуване и пререгистрации на еднолични търговци и юридически лица,изготвяне на договори и нотариални актове, но приоритетно се е занимавала с абонаментно правно обслужване на ...
3. Правни Услуги
(Правни Услуги/Правни Услуги - Russian (CIS))
... на имот срещу гледане и издръжка, замяна,  учредяване право на строеж, учредяване право на ползване, ипотеки и др.; -Изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни и завещания.  - Регистрация, ...
... контора Росица Христова поможет Вам и сделает полное сопровождение при выборе недвижимости, при проверке и изготовлении всех необходимых документов, при заключении предварительного и окончательного договора ...
... договора у нотариуса, при регистрации в реестре Булстат и при регистрации в налоговой службе.            Если Вам понадобится побольше информации или фотографий ...
... при выборе недвижимости, при проверке и изготовлении всех необходимых документов, при заключении предварительного и окончательного договора у нотариуса, при регистрации в реестре Булстат и при регистрации ...
... и без никаких комиссий. Мы поможем Вам и сделаем полное сопровождение при выборе дома, при проверке и изготовлении всех необходимых документов, при заключении предварительного и окончательного договора ...
8. Ваш адвокат в Болгарии
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... Мы предлагаем Вам поиск предпочитаемой Вами недвижимости, юридическую проверку документов выбранной недвижимости, изготовление предварительного договора и нотариального акта, присутствие при сделке с нотариусом, ...
9. БОЛГАРСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... государства они являются, должны отвечать требованиям и соответствующим распоряжениям двухсторонних международных договоров и Конвенции   отменяющую требование о легализации иностранных публичных ...
... недвижимого имущества в Болгарии. Если Вы все еще не выбрали свою недвижимость, пишите нам, чтобы мы помогли Вам найти то, что вы ищите! Если вы уже выбрали, то пишите нам, чтобы мы помогли Вам договориться ...
11. ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ НА СМЕТКИТЕ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... неустойки от неизпълнен договор, вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания. Именно в тези  „други периодични плащания” попадат и сметките към топлофикациите -това означава, че те се погасяват ...
12. Вид на жительство в Болгарии - ВНЖ 500 евро
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... в стране на основании международных договоров, по которым Республика Болгария является стороной; 5. заключение брака с болгарским гражданином или с постоянно проживающим в стране иностранцем; 6. создание ...
... КОНСУЛТАЦИИ; -ПРЕДБРАЧНИ И БРАЧНИ ДОГОВОРИ; -ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС; -ИЗГОТВЯНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ, ДЕКЛАРАЦИИ, ПЪЛНОМОЩНИ, МОЛБИ, ЖАЛБИ; -ИЗГОТВЯНЕ  НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ, ...
... вече ще бъде необходимо да се изследва дали имотът, който се продава е в режим на СИО, в режим на разделност или е предмет на брачен договор.Освен тази „нова” измама, практиката е доказала, че съществуват ...
15. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКИ ПОМОЩНИК
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
Търговски помощник Чл. 30. (1) Отношенията между търговеца и търговския помощник се уреждат с договор. (2) Търговският помощник не може да извършва сделки за сметка на търговеца. Когато търговският помощник ...
16. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... пълномощник се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка, че е пълномощник. Отношения между търговеца и пълномощника Чл. 27. Отношенията между търговеца и пълномощника се уреждат с договор. ...
17. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ПРОКУРИСТ
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... се уреждат с договор. Действие на упълномощаването по отношение на трети лица Чл. 24. Упълномощаването има действие спрямо третите лица след вписване в търговския регистър. Прекратяване на упълномощаването ...
18. ПОВТОРНО ОСИНОВЯВАНЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... майка-осиновител и баща-осиновител, които към момента на осиновяването са съпрузи. http://www.advokat-online-bg.com/bg/component/content/article/1-Правни-новини/112-БРАЧЕН-ДОГОВОР-ЕКСТРА-ИЛИ-НЕОБХОДИМОСТ.html ...
19. ИЗДРЪЖКА НА НАВЪРШИЛО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... си дъщеря, която учи, претендираната издръжка с оглед както на влошеното си здравословно състояние, така и на ниския размер на доходите си. http://www.advokat-online-bg.com/bg/component/content/article/1-Правни-новини/112-БРАЧЕН-ДОГОВОР-ЕКСТРА-ИЛИ-НЕОБХОДИМОСТ.html ...
20. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С ТЯХ
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.). (4) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 1996 г., предишна ал. 2, бр. 58 от 2003 г.) Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно ...
Ти си тук: Начало