Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Търсене
Търсене само в:

Ключова дума ПРОДАЖБА

Общо 10 резултата са открити.

... КОНСУЛТАЦИИ; -ПРЕДБРАЧНИ И БРАЧНИ ДОГОВОРИ; -ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС; -ИЗГОТВЯНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ, ДЕКЛАРАЦИИ, ПЪЛНОМОЩНИ, МОЛБИ, ЖАЛБИ; -ИЗГОТВЯНЕ  НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ, ...
Промените в новия Семеен кодекс, касаещи имуществените отношения между съпрузите са предпоставка за нов вид измама с недвижими имоти, тъй като при всяка сделка с недвижим имот, придобит по време на брак, ...
3. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВЕЦ
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; 2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) продажба на стоки  от собствено производство; 3. (изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) покупка ...
4. УНИЩОЖАЕМ ДОГОВОР
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... да формира воля към пораждане на правни последици от договора за продажба на недвижим имот. Изяснено е въз основа заключение на еднолична и тричленна съдебно-психиатрични експертизи и многобройни гласни ...
5. НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТ НА ЖИЛИЩЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... срещу жалбоподателите и ответницата С. Д. иск с правно основание чл. 135 от ЗЗД и е обявил за недействителна спрямо ответника Г. И. продажбата, извършена на 19.05.2001 г., по силата на която Д. Ю. и Х. ...
... ДОПК урежда хипотезите, при които не се започва принудително изпълнение, когато е налице вземане, за което разходите по описване, оценяване, съхраняване и продажба са несъразмерни с очакваните приходи. ...
7. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... ДОПК урежда хипотезите, при които не се започва принудително изпълнение, когато е налице вземане, за което разходите по описване, оценяване, съхраняване и продажба са несъразмерни с очакваните приходи. ...
8. НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ИМОТНИ ИЗМАМИ !
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... на собственика на недвижим имот с цел продажба.  Авторите на измамата се снабдяват с копие или заверен препис от документа за собственост на имота, след което се извършва покупко-продажбата. За целта ...
9. КАК ДА СКЛЮЧИМ ПРАВИЛНО СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ?
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... отсява неподходящите оферти и улеснява протичането на сделката. Професионален подбор на имоти Следваща стъпка в процеса на покупко-продажбата или наема на недвижим имот е професионалният подбор на ...
10. Правни Услуги
(Правни Услуги/Правни Услуги)
... производство; - Абонаментно правно обслужване на търговски дружества; - Консултации при сделки с недвижими имоти. Съдействие пред нотариус; -Изготвяне на  нотариални актове за продажба, дарение, прехвърляне ...
Ти си тук: Начало