Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Търсене
Търсене само в:

Ключова дума дело

Общо 26 резултата са открити.

Страница 1 от 2
... расположенной на площади 1000 кв.м. Такое же пространство предназначено для конференц-зала и комнат для деловых встреч. Кроме того, проектировщики предусмотрели площади для спорта и фитнеса, баров и ресторанов, ...
2. ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ НА СМЕТКИТЕ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... Ако той не стори това, съдът обезсилва заповедта за изпълнение частично или изцяло, както и издадения изпълнителен лист и така да принуждава топлофикация да заведе дело. Трябва да се знае обаче, че   ако  ...
... съдебно дело ищецът да се довери на адвоката на ответника!Абсурдно, нали?!?Още повече, че по правило купувачът заплаща разноските по нотариалното прехвърляне на имота, включително адвокатски хонорар, т.е. ...
4. ОТМЯНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... предявяване на инцидентен установителен иск, защото оспорването на истинността на документа по своето естество представлява предявяване именно на такъв иск. Производството по делото е образувано по реда ...
5. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С ТЯХ
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.07.2007 г. - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Прехвърлянето на предприятие се вписва в търговския регистър едновременно по делото на отчуждителя и на правоприемника. ...
6. РАЗМЕР НА МИНИМАЛНИТЕ КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... това би противоречало на чл. 215 и чл. 228, ал. 2 КТ. Производството е по чл. 218а, б. "б" ГПК. Образувано е по касационни жалби на двете страни по делото. Ищецът К. И. П., чрез пълномощника си - адв. ...
7. УНИЩОЖАЕМ ДОГОВОР
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... на закона към установените по делото факти, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Върховният касационен съд, второ г. о., разгледа жалбите и провери обжалваното решение ...
8. ПРАВО НА ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛ ПЕРИОД
(ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ/ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ)
Въпрос: Разведена съм от 1997 г.От тогава до този момент не съм получавала нито веднъж издръжка.Въпросът ми е -при завеждане на дело сега,за какъв период назад имам право на такава?   Отговор: С ...
9. СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ЛИЧНО И ФАМИЛНО ИМЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... които да налагат промяната. Установено е по делото, че действително отношенията между баща и син до смъртта на последния, са били много влошени, но правилно е прието от съда в обжалваното решение, че това ...
10. НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТ НА ЖИЛИЩЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... Като прехвърля несеквестируемата вещ, длъжникът разкрива, че не се нуждае от нея. Производството по делото е образувано по повод подадената касационна жалба от Д. Ю. А. и Х. А. А. Решение от 8.05.2003 ...
2/ Решение № 120 от 4.03.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1021/2003 г., II г. о., докладчик съдията В. Райчева; чл. 64, ал. 1, т. 3 СК, чл. 27, ал. 1 Закона за закрила на детето (ЗЗД); Производството по делото ...
12. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... обуславя общност на придобитото от двамата съпрузи имущество. Производството по делото е образувано по повод подадената касационна жалба от М. Д. Д. срещу Решение от 2.07.2001 г. по гр. д. № 34/2001 г. ...
13. КРАТКАТА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... 218ж, ал. 1, предл. 1 от ГПК, на заявените в нея основания за отмяна на въззивния съдебен акт, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, приема за установено следното: Производството по делото ...
14. СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ИМЕ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... в акта за раждане, само ако бъде установено по безспорен начин, че вписаните данни в него са неверни. Производството по делото е образувано по повод подадената касационна жалба от Община С. срещу Решение ...
15. ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... по касационна жалба на СМУ "Проф. П. В.", гр. Б. срещу въззивното Решение на Б. апелативен съд, ГК, от 15.11.2004 г., постановено по гр. дело № 93/2004 г., в частта, с която е отхвърлен искът за разликата ...
16. ТРУДОВИ СПОРОВЕ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... за допуснати нарушения по чл. 218б, ал. 1, б. "в" от ГПК, иска се отмяна на съдебния акт и отхвърляне на исковете по чл. 344, ал. 1, т. т. 1 - 3 от КТ или връщане на делото за ново разглеждане от друг ...
17. ОСИНОВЯВАНЕ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... за закрила на детето (ЗЗД) Производството по делото е образувано, по повод подадената касационна жалба от Ц. В. Н. и Д. А. Н. срещу решение от 27.06.2003 г. по гр. д. № 385 от 2003 г. на П. апелативен ...
18. ИЗДРЪЖКА(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... да издържа и други деца . Производството по делото е образувано по повод подадената касационна жалба от А. Я. М. срещу Решение от 27.02.2004 г. по гр. д. № 831/2003 г. на П. апелативен съд, с което ...
19. РОДИТЕЛСКИ ПРАВА(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... на родителските права, постановени с решението за прекратяване на брака, не е основание за отмяна на същото решение в частта за предоставяне на ползването на семейното жилище. Производството по делото ...
20. ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ДОГОВОРИ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... на С. окръжен съд - ГК, от 6.01.2003 г., постановено по гр. дело № 284/2002 г. В жалбата са развити оплаквания за незаконосъобразност, необоснованост и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. ...
Ти си тук: Начало