Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Търсене
Търсене само в:

Ключова дума обжалване

Общо 8 резултата са открити.

1. РАЗМЕР НА МИНИМАЛНИТЕ КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... Н. Г., К. И. П. моли решението да се остави в сила в обжалваната от "С." АД част. Касационната жалба на К. И. П. е подадена след 30-дневния срок за обжалване на въззивното решение. Съобщението до К. П. ...
... довода, че с посоченото разпределение на имотите, предмет на касационното обжалване, е нарушената разпоредба на чл. 292 и чл. 4 ГПК, като съдът не е взел предвид, че касаторът няма жилище, докато ответниците ...
3. КРАТКАТА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... РЕШИ: Оставя в сила въззивното Решение № 296/5.07.2005 г. по т. дело № 432/2004 г. на П. апелативен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. http://www.advokat-online-bg.com/bg/Библиоте ...
4. СЪДЕБНА ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... довода, че с посоченото разпределение на имотите, предмет на касационното обжалване, е нарушената разпоредба на чл. 292 и чл. 4 ГПК, като съдът не е взел предвид, че касаторът няма жилище, докато ответниците ...
... промени се налагат поради закриването на Агенцията за държавни вземания (АДВ) и поемането на публичното изпълнение изцяло от НАП.                  От същата дата, обжалването на постановленията за налагане ...
6. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... промени се налагат поради закриването на Агенцията за държавни вземания (АДВ) и поемането на публичното изпълнение изцяло от НАП.                  От същата дата, обжалването на постановленията за налагане ...
7. ВЛЕЗЕ В СИЛА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА БУРГАС!
(Актуални Новини/Актуални Новини)
Кадастралната карта на гр. Бургас е одобрена със заповед №РД-18-9/30.01.2009год. на ИД на АГКК и след обявяването и в „Държавен вестник“ и изтичане на срока за обжалване, влезе в сила! Площта на територията ...
8. Правни Услуги
(Правни Услуги/Правни Услуги)
... по време на брака;    - Консултации и правно съдействие при осиновяване;    - Представителство пред държавни и общински органи;    - Обжалване на наказателни постановления;    - Обжалване на административни ...
Ти си тук: Начало