Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Търсене
Търсене само в:

Ключова дума правни услуги

Общо 16 резултата са открити.

... и паркинг. Ако се нуждаете от правна помощ в гр.Бургас или желаете да закупите, продадете, отдадете или наемете недвижим имот, заповядайте при нас! Кантората предлага следните правни услуги:  -ПРАВНИ ...
2. СЪДЕБНА ПРОМЯНА НА ЛИЧНО И ФАМИЛНО ИМЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... каквито в случая не са налице. http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html  ...
3. НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТ НА ЖИЛИЩЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... изложените съображения, ВКС, състав на II-ро г. о., РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 8.05.2003 г. по гр. д. № 502/2002 г. на С. окръжен съд. http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html  ...
4. ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ДОГОВОРИ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... С., със съгласието на баща си Х. Т. К. от с. с., да заплати на Р. И. Д. от с. А., Община С., сумата 20 (двадесет) лв. - разноски по делото за настоящата инстанция. Решението е окончателно. http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html ...
5. ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... изразяващи се в дългосрочни вземания, многократно надвишават краткосрочните му публичноправни задължения, неустановени по съответния ред, не е налице неплатежоспособност по смисъла на чл. 608, ал. 2 ТЗ ...
6. СЪДЕБНА ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... общност или сънаследствен имот, с оглед разпоредбата на чл. 288, ал. 3 ГПК (с изм., ДВ, бр. 64/99 г.). В разглеждания спор, обаче не са налице хипотезите на чл. 288, ал. 2 и 3 ГПК след 1.04.1998 г. http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html ...
7. ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО
(Новини/Новини)
... в традиционно централните за гражданското право и процес въпроси, си позволи да въведе точно такава конструкция, приложима между различни държави. http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html ...
8. ЗАПОВЕДНО ПРОИЗВОДСТВО
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... в традиционно централните за гражданското право и процес въпроси, си позволи да въведе точно такава конструкция, приложима между различни държави. http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html  ...
... се смята прекъсната - чл. 172, ал. 2 от ДОПК.   http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html ...
10. ДАВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... се смята прекъсната - чл. 172, ал. 2 от ДОПК.  http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html   ...
... по нейната пазарна стойност. При необходимост за оценката  може да бъде привлечен оценител по списъка на  НАП (чл. 235, ал. 1 ДОПК). http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html  ...
12. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... по нейната пазарна стойност. При необходимост за оценката  може да бъде привлечен оценител по списъка на  НАП (чл. 235, ал. 1 ДОПК). http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html  ...
... съпрузите могат да потърсят медиатор, както и да представят пред съда споразумение за всички или някои последици от развода. http://www.advokat-online-bg.com/bg/Правни-услуги.html  ...
14. Правни Услуги
(Правни Услуги/Правни Услуги)
- Правни консултации по гражданскоправни въпроси-устни, писмени и online; - Процесуално представителство и правна защита по гражданскоправни дела; - Процесуално представителство в съдебно-изпълнително ...
15. Правни Услуги
(категория)
16. Правни Услуги
(Секция)
Ти си тук: Начало