Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Търсене
Търсене само в:

Ключова дума принудително изпълне

Общо 8 резултата са открити.

1. ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ НА СМЕТКИТЕ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... или не я изпълни, тя влиза в сила и ще се пристъпи към принудително изпълнение. Длъжникът обаче може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване дори не се изисква. ...
2. ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
1/Решение № 320 от 29.05.2006 г. на ВКС по гр. д. № 247/2005 г., II г. о., докладчик председателят Милена Жабинска; чл. 79 ЗЗД, чл. 84, ал. 2 ЗЗД,чл. 86, ал. 1 ЗЗД; Длъжникът на парично задължение дължи ...
... Давността се прекъсва с влизането в сила на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако актът за установяване бъде отменен, давността не ...
4. ДАВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... Давността се прекъсва с влизането в сила на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако актът за установяване бъде отменен, давността не ...
... ДОПК урежда хипотезите, при които не се започва принудително изпълнение, когато е налице вземане, за което разходите по описване, оценяване, съхраняване и продажба са несъразмерни с очакваните приходи. ...
6. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... ДОПК урежда хипотезите, при които не се започва принудително изпълнение, когато е налице вземане, за което разходите по описване, оценяване, съхраняване и продажба са несъразмерни с очакваните приходи. ...
... се превърне принудително във ваш бизнес партньор.В същото време брачният договор може да предпази партньора ви и неговото имущество от претенциите на кредитори на предприятието ви. 5.Вие сте много по-беден ...
8. БРАЧЕН ДОГОВОР-ЕКСТРА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ?!
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... се превърне принудително във ваш бизнес партньор.В същото време брачният договор може да предпази партньора ви и неговото имущество от претенциите на кредитори на предприятието ви. 5.Вие сте много по-беден ...
Ти си тук: Начало