Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Search
Search Only:

Search Keyword родителски права

Total: 7 results found.

1. ПРАВО НА ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛ ПЕРИОД
(ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ/ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ)
... не тече между дете и родител, НО само докато родителят упражнява родителските права.Тъй като, след развода, родителските права са предоставени на Вас, задължението на бившия Ви съпруг за издръжка се е ...
2. НАСЛЕДЯВАНЕ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ
(ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ/ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ)
... с роднините им по произход се запазват.Родителските права и задължения преминават върху осиновителя.  ...
3. ИЗДРЪЖКА(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... е признал за установено, че жалбоподателят е баща на детето Р. С. Д., родена на 5.08.2002 г., предоставил е упражняването на родителските права на майката и е определил режим на лични отношения с бащата, ...
4. РОДИТЕЛСКИ ПРАВА(1)
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... на родителските права, постановени с решението за прекратяване на брака, не е основание за отмяна на същото решение в частта за предоставяне на ползването на семейното жилище. Производството по делото ...
... 1.Отношенията по повод на смърт на някой от съпрузите; 2.Неимуществени отношения свързани с упражняването на родителски права; 3.Упражняването на родителски права след евентуален развод; 4.Личните отношения ...
6. БРАЧЕН ДОГОВОР-ЕКСТРА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ?!
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... 1.Отношенията по повод на смърт на някой от съпрузите; 2.Неимуществени отношения свързани с упражняването на родителски права; 3.Упражняването на родителски права след евентуален развод; 4.Личните отношения ...
7. Правни Услуги
(Правни Услуги/Правни Услуги)
... и наследственоправни въпроси;  - Съдебна промяна на име;  - Развод по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг;  - Консултации и правно съдействие при спор за родителски права;   -Заместване съгласието ...
Ти си тук: Начало