Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

advokat-v-bolgarii3

КАК ДА СКЛЮЧИМ ПРАВИЛНО СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ?

E-mail Print PDF
There are no translations available.

kashta s basein С активизирането на пазара на недвижими имоти в България се увеличиха броят и нивата на сключваните сделки с имоти. На пазара навлязоха нови и различни лица, много от които непритежаващи нужната професионална квалификация за обслужване на сделки с недвижими имоти.

Често процесът на реализиране на сделки се претупва, а различните видове договори се изготвят без нужната експертна юридическа помощ. Така се стигна до смехотворни резултати и скандални сделки с недвижими имоти.

Всяка една сделка с недвижим имот е сериозен акт и би следвало да включва определени задължителни фази. Всеки един стадий на сделката е нужно да се извърши от професионалист, концентриран в съответната област.

Конкретно фазите са следните:

Проучване на пазара за конкретния сегмент

Процесът на покупка или наем на недвижим имот би следвало да започне с детайлно проучване на пазара на недвижими имоти за конкретния тип имот, което трябва да даде на купувача или наемателя достатъчно добра представа за състоянието на пазара за конкретния сегмент, за интензивността на предлагането и за средните цени. Внимателното осъществяване на проучването ще позволи на клиента да придобие добра представа за предлагането и ще помогне при избора на правилните приоритети, на които би трябвало да отговарят подходящите имоти. Едно добре проведено пазарно проучване спестява ненужни разходи и лутане сред морето от оферти на пазара, както и предпазва купувача или наемателя от капана на нереалистичните предложения. Изключително важно е при провеждане на проучването да бъдат съобразени не само цените на недвижимите имоти на база предлагане, а и тези на реално сключваните сделки. За да бъде проучването обективно, при неговото извършване би следвало да се вземат предвид различните характеристики на отделния тип имот като местоположение, тип строителство, година на строеж, етажност, изложение, удобства, етап на изграждане и схема на плащане за новото строителство - при жилищните имоти, докато при бизнес имотите водещи са местоположението, функционалността, степента на луксозност и инфраструктурната обезпеченост. Добре завършеното проучване включва в себе си и тенденциите за развитие на пазара на недвижими имоти за конкретния сегмент и районите, интересуващи купувача или наемателя.

Избор на правилните приоритети

Преди започване на търсенето е важно да бъдат изяснени и правилните приоритети, на които би трябвало да отговаря търсеният имот. Изясняването на основните изисквания, които се предявяват към имота, ще спести на купувача или наемателя ценно време и ще му помогне да стигне по-бързо до най-добрата сделка.

Изборът на правилните приоритети е строго индивидуален и зависи от личните предпочитания на клиента, важно е обаче той да бъде направен, защото не съществува имот, който да отговаря на всички изисквания. Изборът на приоритети концентрира търсенето на клиента, автоматично отсява неподходящите оферти и улеснява протичането на сделката.

Професионален подбор на имоти

Следваща стъпка в процеса на покупко-продажбата или наема на недвижим имот е професионалният подбор на имоти. Често срещано явление е желанието на купувачите или наемателите сами да осъществяват търсенето на имота. Тук до голяма степен се получава дублиране на работата, която би трябвало да се върши от консултанта по недвижими имоти и за която в крайна сметка клиентът плаща. Препоръчваме подборът на недвижими имоти да се осъществява от професионална компания за недвижими имоти след предварително зададени ясни критерии. Най-доброто решение е купувачът или наемателят да проучат внимателно компаниите за недвижими имоти на пазара и да изберат една от тях.

След възлагането на търсенето консултантът по недвижими имоти би трябвало да използва всички налични източници на оферти, за да може да увеличи възможността за намиране на имота, който в най-голяма степен отговаря на изискванията на клиента. За да може информацията да бъде възприета коректно от купувача или наемателя, всички оферти следва да бъдат представени в писмен вид и да съобщават възможно най-много подробности за имота, за който се отнасят.

Огледи

Изключително важен момент от процеса на избора на недвижим имот е този на осъществяването на огледи. Ефективно проведеният оглед оказва решаващо влияние върху вземането на решение за покупка или наем на имота.

При огледа би следвало да се обърне внимание на два основни аспекта - състоянието на самия недвижим имот и външните параметри на района. Относно състоянието на самия недвижим имот, това, върху което следва да се акцентира, е:

- общо състояние на сградата - година на строеж, материалите, които са използвани при изграждането, състояние на общите части на сградата, етажност, възникнали повреди в имота до момента на огледа

- конкретно състояние на недвижимия имот - чиста застроена площ (полезната площ) на имота, състояние на настилки, стени, тавани, врати, прозорци и материалите, от които са изградени, вида на отоплението, изложение на имота и гледка, състояние на инсталациите - силно- и слаботокова, ВИК, пожароизвестителна инсталация, възникнали повреди в имота до момента на огледа.

При външните параметри на района важните компоненти са:

- инфраструктура - основни свързващи улици и булеварди и тяхното удобство, наличие на паркове и градини в близост до имота, градски транспорт, наличие в близост на учреждения (училища, детски градини, болнични заведения и др.) и търговски обекти.

Купувачът или наемателят не би следвало да се въздържат от изискването на пълна информация за имота, като е препоръчително по време на огледа да бъдат направени снимки, които да запазят впечатленията за имота.

Сравняването на параметрите и информацията за различните видени имоти ще помогне на клиента при вземане на правилното решение за покупката или наема на имота, отговарящ в най-пълна степен на поставените изисквания.

 http://www.advokat-online-bg.com/bg/Недвижими-имоти.html

 
Ти си тук: Начало > NEWS > Актуални Новини > КАК ДА СКЛЮЧИМ ПРАВИЛНО СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ?