Адвокат гр.Бургас-Регистрация на фирма,ЕТ,ЕООД,ООД. ВНЖ в Болгарии!

    Български (България)Russian (CIS)English (United Kingdom)

advokat-v-bolgarii2

Поиск
Искать только по:

Искать по сделка

Всего найдено 10 записей.

1. ПРАВОВЬІЕ УСЛУГИ:
(Правни Услуги/Правни Услуги - Russian (CIS))
... в судебно-исполнительном производстве; - Абонементное правовое обслуживание коммерческих обществ; - Консультации при сделках недвижимостью. Содействие у нотариуса; -Изготовление нотариальных договоров ...
2. Ваш адвокат в Болгарии
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... В виду нашего долголетнего опыта в сделках с недвижимостью и наше сотрудничество с надежными застройщиками в этом бизнесе, мы можем предложить Вам полное сопровождение и гарантию в этом ответственном начинании. ...
Промените в новия Семеен кодекс, касаещи имуществените отношения между съпрузите са предпоставка за нов вид измама с недвижими имоти, тъй като при всяка сделка с недвижим имот, придобит по време на брак, ...
4. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
... сключените от упълномощените лица сделки са сключени за негова сметка. Заявлението трябва да се направи в писмена форма в срок от 1 месец след узнаване на сделката, но не повече от 1 година от извършването ...
5. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН-ПРЕДПРИЯТИЯ И СДЕЛКИ С ТЯХ
(НОРМАТИВНА БАЗА/НОРМАТИВНА БАЗА)
Сделки с предприятие Чл. 15. (1) Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят ...
6. НЕСЕКВЕСТИРУЕМОСТ НА ЖИЛИЩЕ
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... въззивният съд, обсъждайки доказателствата по делото в съвкупност, правилно е приел за установено, че сделката е сключена, след като жалбоподателите са станали длъжници на ответника Г. И. за сумата 3 675 ...
7. КРАТКАТА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
(Съдебна практика/Съдебна практика)
... приел, че молителят има парично вземане по търговска сделка, квалифицирана като спедиционна, вместо превозна. Правилно въззивният съд е преценил характера на процесния договор, обсъждайки съдържанието ...
8. Не купувайте имот без проверка за тежести!!!
(Актуални Новини/Актуални Новини)
Изисквайте удостоверения за тежести и при предварителния договор, и при нотариалната сделка. Проверката трябва да се направи още при първоначалното договаряне между страните в писмена форма, защото иначе ...
... на другия съпруг, той може да узакони сделката, ако я потвърди писмено с нотариална заверка на подписа, но не по-късно от 1 г.При режим на разделност двамата съпрузи отговарят солидарно за задълженията ...
10. КАК ДА СКЛЮЧИМ ПРАВИЛНО СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ?
(Актуални Новини/Актуални Новини)
... се стигна до смехотворни резултати и скандални сделки с недвижими имоти. Всяка една сделка с недвижим имот е сериозен акт и би следвало да включва определени задължителни фази. Всеки един стадий на сделката ...
Ти си тук: Начало